نفت و پتروشیمی

پتروشیمی امیر کبیر
 • سه دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفيت كل: 184 تن
 • دو دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت : 240 تن
 • سه دستگاه کندانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت كل: 301 تن
 • یک دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت : 31 تن
 • دو دستگاه پکیج یونیت به ظرفیت: 18 تن
 • چهار دستگاه هوارسان به ظرفیت های مختلف
نفت پارس
 • دو دستگاه کندانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت كل:  144 تن 
 • يک دستگاه پكيج يونيت به ظرفيت: 12 تن
 • يک دستگاه کنداسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت:  10.5 تن
 • چهار دستگاه هوارسان به ظرفيت كل: M3/hr 60،265
 • يک دستگاه کدانسینگ يونيت هوارسان به ظرفيت: 16 تن
شرکت نفت
 • دو دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 17,000 M3/hr
توسعه نفت و گاز محمدیان
 • پنج دستگاه هوارسان افقی
 • دو دستگاه هوارسان ایرواشر
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
 • سه دستگاه برج خنک كننده فايبرگلاس به ظرفیت: 150 تن
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • دو دستگاه چیلر آب خنک به ظرفیت: 300 تن
شیمی‌ فر
 • یک دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت: 85 تن
شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت
 • شش دستگاه کندانسینگ یونیت هوارسان به ظرفیت های مختلف
درین شیمی
 • یک دستگاه برج خنک کننده گالوانیزه به ظرفیت:  100 تن
مرکز رشد و فن‌آوری پلیمر
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت كل: 14,280 M3/hr
شرکت آرین شیمی
 • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 5,100 M3/hr
الوند شیمی تویسرکان
 • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت: 10,874 M3/hr
صنایع شیمیایی پارچین
 • يک دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 125 تن
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
 • 8 دستگاه کندانسینگ یونیت به ظرفیت‌های مختلف