توزیع هوا در استخرها

توزیع هوا در استخرها

یکی از مشکلات متداولی که در استخرهای سرپوشیده با پنجره های بزرگ به وجود می آید، تقطیر بخار آب موجود در هوا بر روی شیشه است. از آنجایی که پنجره ها در معرض تقطیر بخار آب هستند، طراحی سیستم های توزیع هوا باید با تمرکز بر این بخش انجام گیرد. البته با استفاده از شیشه های...
بررسی تاثیر چیدمان لوله بر ظرفیت، دمای خروجی و افت فشار هوا

بررسی تاثیر چیدمان لوله بر ظرفیت، دمای خروجی و افت فشار هوا

با بررسی برندهای معتبر دنیا مشخص شده است که در طراحی کویل های هواخنک با اعمال نوآوری¬های مربوط به طراحی کویل¬ ها، بهینه سازی¬های فنی و اقتصادی رو به گسترش است. از آن جمله می¬توان به تغییرات چیدمان عمودی و افقی لوله ¬ها اشاره نمود. در ادامه نمونه¬ ای از محاسبات و...
بهینه سازی نامتقارن توربین

بهینه سازی نامتقارن توربین

بخشی از ترجمه فارسی مقاله Performance and flow-field assessment of an EGR pulse optimized asymmetric double-entry turbocharger turbine مقاله کامل را در بخش انگلیسی وب سایت تهویه تهران مطالعه فرمایید. در اين مقاله طراحي و ارزيابي عملكرد يك توربين با هندسه متغير دوورودي...